บ้านเห็ดโปรดัก

สนใจสินค้าของ"บ้านเห็ด" คลิ๊กกกก

fackbook

หมู่บ้านเห็ด
หมู่บ้านเห็ด

ตอนที่1.เสนอแนะการนำเสนอโครงการรหมู่บ้านเห็ด  ให้กับหน่วยราชการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ให้ยอมรับและเห็นประโยชน์หมู่ของบ้านเห็ด  สามารถทำประโยชน์แก่ชมุชน อย่างยั่งยืนตอนที่2 แนวคิด"ทำอย่างไรให้หมู่บ้านเห็ดเป็นตลาด ให้คนอยากมาจับจ่ายจากทั่วประเทศ   แทนที่จะผลิตเห็ดแล้วไปขายให้ตลาด(อย่างเดิมๆ)  แล้วยังสามารถทำเงินได้หลักล้าน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างถาวร
LINE QR code ติดต่อ ศูนย์เรียรู้บ้านเห็ดกว่า 20สาขาทั่วประเทศ  หรือ ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด(สำนักงานใหญ่) โดย  อาจารย์ ทวียศ ศรีสกุลเมฆี Tel 081-441-9642, www.banhed.com, www.facebook.com/banhed1,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น