บ้านเห็ดโปรดัก

สนใจสินค้าของ"บ้านเห็ด" คลิ๊กกกก

fackbook

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยูเล็ม(ULEM)


อุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ และความชื้น
 ยูเล็ม(ULEM)
ที่เป็นที่ต้องการของโรงเห็ดทุกโรง...

ถือว่าเป็นนวตกรรมใหม่ในวงการเห็ด  
ยูเล็ม(ULEM) สามารถให้ความชื้น 
และปรับอุณหภูมิของอากาศในโรงเรือนได้ง่าย เหมาะที่จะเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น 
เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหลินจือ เห็ดหอม หรือเห็ดในเมืองหนาวได้ดี


ยูเล็มได้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นในเรื่องป้องกันน้ำเข้าในตัวยูเล็ม และการทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง 24ชม.โดยใช้อุปกรณ์เสริม(UpGrade Box) คลิกที่รูป..
บ้านเห็ด/banhed

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น